Lektion 6
Substantive: Maskulina auf -ες, Feminina auf -ση, Neutra auf –μα, -ος.
Präpositionen σε und από in Verbindung mit Adverbien (πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω und μέσα).
Zahlen und Uhrzeiten


Substantive: Maskulina auf –ές
Anmerkung: Der Vokativ ist nicht immer sinnvoll, wer spricht schon einen Kaffee an? Es geht nur um die Form.

Singular
Nom.: ο καφές – Kaffee
Gen.: του καφέ
Akk.: τον καφέ
Vok.: καφέ

Plural
Nom.: οι καφέδες
Gen.: των καφέδων
Akk.: τους καφέδες
Vok.: καφέδες

Andere Maskulina auf -ές
κεφτές (Hackbällchen), μεζές (Vorspeise), μπερές (Baskenmütze)

Entsprechend dekliniert werden auch
παππούς, -ούδες (Großvater)
μπαμπάς, -άδες (Vater), παπάς, -άδες (Priester, Pope), ψαράς, -άδες (Fischer)

Beispiele
Θέλει έναν καφέ. Er will/möchte einen Kaffee.
Ο σερβιτόρος φέρνει τρεις καφέδες. Der Kellner bringt drei (Tassen) Kaffee.
Βλέπω τους ψαράδες στα καΐκια τους. Ich sehe die Fischer auf ihren Kaíkia.
Η γιαγιά χαϊδεύει τον παππού. Die Oma streichelt den Opa.
Για μεζέ μου αρέσει ένα πιατάκι κεφτέδες. Als Vorspeise gefällt mir ein Teller Hackfleischbällchen.

Substantive: Feminina auf –ση ( -ξη, -ψη)

Singular
Nom.: η απάντηση – Antwort
Gen.: της απάντησης/της απαντήσεως
Akk.: της απάντηση
Vok.: απάντηση

Plural
Nom.: οι απαντήσεις
Gen.: τως απαντήσεων
Akk.: τις απαντήσεις
Vok.: απαντήσεις

Weitere Feminina auf -ση, -ξη, -ψη
άνοιξη (Frühling), άσκηση (Übung), εκτέλεση (Zubereitung), εξέταση (Prüfung), ερώτηση (Frage), θέση (Sitzplatz, Platz), καθυστέρηση (Verspätung), κατάσταση (Zustand), κίνηση (Bewegung, Verkehr), κλήρωση (Ziehung von Losen), λύση (Lösung), μέση (Mitte), όρεξη (Appetit), παρεξήγηση (Missverständnis), τηλεόραση (Fernsehen), χώνεψη (Verdauung)

Entsprechend dekliniert werden z.B.
δύναμη (Kraft), πόλη (Stadt)

Beispiele
Τώρα έρχεται η άνοιξη. Jetzt kommt der Frühling.
Σ' αυτά τα μαθήματα έχει και πολλές ασκήσεις. In diesen Lektionen gibt es viele Übungen.
Στην Αθήνα έχει πάρα πολύ κίνηση. In Athen gibt es viel Autoverkehr.
Καλή όρεξη! Καλή χώνεψη! Guten Appetit! Gute Verdauung! (nach dem Essen)
Δεν έχει τίποτα στην τηλεόραση απόψε. Heute Abend gibt es nichts im Fernsehewn.

Substantive: Neutra auf -μα
Singular
Nom.: το κατάστημα
Gen.: του καταστήματος*
Akk.: το κατάστημα
Vok.: κατάστημα

Plural
Nom.: τα καταστήματα
Gen.: των καταστημάτων*
Akk.: τα καταστήματα
Vok.: καταστήματα

*Verschiebung der betonten Silbe im Genitiv Singular nur bei Worten, die auf der drittletzten Silbe betont werden, im Genitiv Plural auch bei Worten, die auf der vorletzten Silbe betont werden.

Andere Neutra auf -μα
άγαλμα (Statue), αγιόκλημα (Geißblatt), αίμα (Blut), γράμμα (Brief), διάλειμμα (Pause, Unterbrechung), δόλωμα (Köder), δράμα (Drama), θαύμα (Wunder), κλάμα (Weinen), κύμα (Welle), μάθημα (Unterricht), νόμισμα (Münze), πάτωμα (Fußboden), πράμα (Ding, Sache), ρεύμα (Strom, Strömung, Luftzug), στόμα (Mund), συγκρότημα (Gruppe, Ensemble), συμπλήρωμα (Abrundung, Erhänzung), τηλεγράφημα (Telegramm), τρόφιμα (Lebensmittel), χρήμα (Geld), χρώμα (Farbe), ψάρεμα (Fischen), ψέμα (Lüge)

Entsprechend dekliniert werden auch

το γάλα, του γάλατος, τα γάλατα, των γαλάτων – Milch
το κρέας, του κρέατος, τα κρέατα, των κρεάτων – Fleisch
το φως, του φοτός, τα φότα, των φωτών – Licht

Beispiele
Η μητέρα ακούει τα κλάματα των παιδιών. Die Mutter hört das Weinen der KInder.
Αυτά τα ούζα είναι του καταστήματος. Diese Ouza gehen aufs Haus.
Στο ψάρεμα χρησιμοποιούνται δολώματα. Beim Fischen verrwendet man (verwenden sie, die Fischer) Köder.
Τα νομίσματα πέφτουν στο πάτωμα. Die Geldstücke fallen auf den Boden.
Ο Φιλίππος κάνει ένα διάλειμμα στα μαθήματα. Philipp macht eine Pause beim Lernen (wörtl. "im Unterricht")

Aber Vorsicht!
Nicht alle Substantiva auf -μα sind Neutra. So sind z.B. κρέμα (Sahne, Creme) oder ρεκλάμα (Reklame) weiblich!

Substantive: Neutra auf -ος
Singular
Nom.: το λάθος
Gen.: του λάθους
Akk.: το λάθος
Vok.: λάθος

Plural
Nom.: τα λάθη
Gen.: των λαθών
Akk.: τα λάθη
Vok.: λάθη

Andere Neutra auf –ος z.B.
δάσος (Wald), πάθος (Leiden, Leidenschaft)

Beispiel
Εσύ είσαι κακός μαθητής. Κάνεις πολλά λάθη στις ασκήσεις.


Die Präpositionen σε und από in Verbindung mit den Adverbien πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω und μέσα.
Diese Kombinationen bilden neue "präpositionale Ausdrücke", wobei
σε immer eine räumliche (und zeitliche) Nähe oder Berührung,
από immer eine räumliche (und zeitliche) Entfernung bzw. Nicht-Berührung bedeutet.

Beispiel
Η λάμπα είναι πάνω από το τραπέζι, το πιάτο είναι πάνω στο τραπέζι.
Die Lampe ist (hängt) über dem Tisch (Entfernung), der Teller ist (steht) auf dem Tisch (Nähe bzw. Berührung).
Το σκαμνί είνει κάτω από το τραπέζι, η τσίχλα είναι κάτω στο τραπέζι.
Der Hocker ist (steht) unter dem Tisch (Entfernung, keine Berührung), das Kaugummi ist (klebt) unten am Tisch (Nähe bzw. Berührung).


Zahlen und Uhrzeiten
Es gibt drei Zahlen, die wie die nachfolgenden Substantive nach Geschlecht dekliniert werden.

Das sind:
ένας, μια (μία), ένα (eins)
τρεις, τρεις, τρία (drei)
τέσσερεις, τέσσερεις, τέσσερα (vier)

Also:
ένας άντρας, τρεις άντρες, τέσσσερεις άντρες = ein Mann, drei oder vier Männer (männlich)
μια γυναίκα, τρεις γυναίκες, τέσσερεις γυναίκες = eine Frau, drei oder vier Frauen (weiblich)
ένα παιδί, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά = ein Kind, drei bzw. vier Kinder (sächlich)

Die übrigen Zahlen haben nur eine Form:
δυο (δύο) = zwei, πέντε = fünf, έξι = sechs, εφτά = sieben, οχτώ = acht, εννιά (εννέα) = neun, δέκα = zehn

Und weiter:
έντεκα = elf
δώδεκα = zwölf
δεκατρείς, δεκατρείς, δεκατρία = dreizehn
δεκατέσσερεις, δεκατέσσερεις, δεκατέσσερα = vierzehn
δεκαπέντε = fünfzehn
δεκαέξι = sechzehn
δεκαεφτά = siebzehn
δεκαοχτώ = achtzehn
δεκαεννιά (δεκαεννέα) = neunzehn
είκοσι = zwanzig

είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα = einundzwanzig
είκοσι δύο zweiundzwanzig
usw.

τριάντα = dreißig
σαράντα = vierzig
πενήντα = fünfzig
εξήντα = sechzig
εβδομήντα = siebzig
ογδόντα = achtzig
ενενήντα = neunzig
εκατό = einhundert

Die größeren Zahlen machen wir später mal.

Klassische Uhrzeiten
Bis zur halben Stunde = vorige Stunde plus Minuten bzw. Stundenteile
Von der halben bis zur nächsten vollen Stunde = folgende Stunde minus Minuten bzw. Stundenteile.
Dabei setzt man – da 12-Stundentakt – hinzu: το πρωί (vormittags) oder το βράδυ (nachmittags) oder schriftlich π.μ. (προ μεσεμβρίας) bzw. μ.μ. (μετά μεσεμβρίαν). Natürlich lässt man das weg, wenn man nach der aktuellen Uhrzeit gefragt wird, denn jeder weiß ja, ob es gerade vor oder nach 12 Uhr mittags ist.

Beispiele
μία η ώρα = ein Uhr
μία και δέκα = 10 Minuten nach eins
μία και τέταρτο = viertel nach eins
μία και είκοσι πέντε = fünf vor halb zwei
μία και μισή (μιάμιση) = halb zwei
δύο παρά είκοσι πέντε = fünf nach halb zwei
δύο παρά τέταρτο = viertel vor zwei (dreiviertel zwei)
δύο παρά πέντε = fünf vor zwei
δύο η ώρα = zwei Uhr

Die jeweiligen halben Stunden in verkürzter Form
μιάμιση = halb zwei
δυόμισι = halb drei
τρεισήμισι = halb vier
τεσσερισσήμισι = halb fünf
πεντέμισι = halb sechs
εξίμισι = halb sieben
εφτάμισι = halb acht
οχτώμισι = halb neun
εννιάμισι = halb zehn
δέκα και μισή = halb elf …
Ja, die Schreibweise ist unterschiedlich!

Moderne Uhrzeiten
Im Radio und im Fernsehen hört man diese klassische Form der Uhrzeit selten bis gar nicht mehr. Hier wird der 24 Stunden-Takt verwendet wie bei uns auch:
Ώρα Ελλάδος δώδεκα = Griechenlands Zeit 12 Uhr mittags
Ώρα Ελλάδος είκοσι = 20 Uhr

Und zum Schluss noch ein paar Vokabeln
το δευτερόλεπτο = die Sekunde
το λεπτό = die Minute
η μισή ώρα = die halbe Stunde
η ώρα = die Stunde
σε δέκα λεπτά πρέπει να φύγω = in zehn Minuten muss ich gehen
σε ένα τέταρτο θα έρθει ο μπαμπάς = in einer Viertelstunde kommt Papa

Übungen dazu folgen in Kürze im anderen Thread. Aber da ja noch sechs Übungen überhaupt nicht bearbeitet bzw. zur Korrektur vorgelegt wurden , kann ich mir ja ein bisschen Zeit lassen.

Viel Spaß
Gruß Klaus